Agenda najaar nascholing:

 

Nader te bepalen 2021

Meerdere orgaansyndromen in TCM - Roël Koole

 

Door de onzekere tijden in het najaar heeft het ITCM, met pijn in haar hart, moeten besluiten om de nascholingsdag van 3 oktober 2020 uit te stellen naar 2021.
 
Hopelijk kunnen we in 2021 de scholing van Yifan Yang “Regulate your-Qi by following the Qi in the four seasons” en Roël Koole "Meerdere orgaan syndromen in TCM" aanbieden.
 
Het ITCM wenst u allen alle gezondheid toe.

 

Roël Koole heeft een samenvatting geschreven over corona en TCM:

 

CORONA – COVID-19 – SARS-CoV-2 (Roël Koole dd 24 maart 2020) 

Het Corona-virus veroorzaakt hoesten met koorts boven 38 graden Celcius. In principe moeten we een patiënt met deze klachten direct melden bij de GGD. Ook moeten we maatregelen nemen om de praktijk te beschermen. Dus ook onszelf. Bij contact met een vermoedelijk besmette patiënt moeten we zelf ook getest worden door de GGD. Niet iedereen die besmet is, krijgt de hoge koorts. 

 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de infectie beschouwd vanuit de Shan Han Lun. Het boek beschrijft het verloop van infecties met koorts ten tijde van een epidemie. Het beschrijft verscheidene klinische patronen die zich voordoen bij een epidemie van koude pathogene factoren. Bij hoog koortsende ziekten hebben we ook te maken met hitte. Daarvoor gebruiken de hedendaagse TCM -deskundigen in China de principes van de hitte school (Wen Yu Lin). Bij het Corona-virus zien we koude omslaan naar hitte. De hitte put het lichaam uit met als gevolg Nier Yuanqi-deficiëntie.

 

Download hele artikel